Para disa ditëve në Ora 7, në RTSh, Drejtorja Ekzekutive, Znj. Bajana Ceveli u ftua për të folur për sigurinë e grave në ditën e zgjedhjeve, mungesën e programeve politike kushtuar familjes dhe luftës kundër dhunës në familje, në kuadër të Rezolutës 1325  të OKB-së “Gruaja, Paqja e Siguria.”

Për më tepër ju ftojmë të ndiqni intervistën:

▶youtube.com/watch?v=PM9PAXWTLiU

…….

 

 

INTERVIEW AT ORA 7

A few days ago at ORA 7, on RTSh, the Executive Director, Mrs. Bajana Ceveli was invited to speak on the security of women on election day, the lack of political programs dedicated to the family and the fight against domestic violence, in the framework of UN Resolution 1325 "Women, Peace and Security".

For more, we invite you to follow the interview:

▶youtube.com/watch?v=PM9PAXWTLiU