KËRKESË PËR OFERTË

Durres, më 28.10.2021

Drejtuar: Subjekteve tregtues të pajisjeve kompjuterike

Lënda: Kërkesë për Oferte

Shoqata Gender, Paqe e Siguri, në kuadër të Projektit “Forcimi i  një përgjigje  të koordinuar të ofruesve të shërbimit për të menaxhuar rastet e të gjitha llojeve  të  Dhunës ndaj Grave në Bashkinë   Durrës dhe Kavajë”, kërkon të blejë pajisje të teknologjisë së informacionit  nga subjektet  tregëtues të pajisjeve kompjuterike/elektronike.  Ju lutemi të jepni ofertat tuaja për artikujt, si më poshtë:

                                                            

Nr.

Item/Description

Sasia

Cmimi per njesi/leke

1.

Monitor

1

 

2.

Desktop kompjuter

(Hp,  Lenovo, Dell)

1

 

3.

Printer/scaner me ngjyra 

(Hp, Samsung, Brother)

1

 

Ofertat duhet të jënë të nënshkruara dhe vulosur nga përfaqësuesi i kompanisë.

Ju lutem që ofertat Tuaja të dërgohen brënda datës 15.11.2021 ora 17:00 në adresën e e-mailit: shoqatagps@gmail.com ose fizikisht.