Shoqata "Gender, Paqe e Siguri" ka zhvilluar takim ndërgjegjësuese me të rinjtë e shkollës së mesme “Vat Bushi”, Lalëz, Ishëm. Ky takim synon të sjellë në vëmendjen e të rinjve çështje të lidhura me fenomenin e dhunës dhe inkurajimin e raportimit të çdo forme dhune, në bashkëpunim me Drejtorina Vendore e Policise Durrës.   Ky aktivitet po zhvillohet nga Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” në kuadër të projektit “Adresimi i dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Durrës dhe Njësinë Administrative Ishëm”.