Albanian

Stafi i Shoqatës “Gender, Paqe e Siguri” në bashkëpunim me Shoqatën Për Gratë dhe Fëmijët, Qendra Kombinat” (SHPGF) po zbaton projektin “Komunitet proaktiv dhe bashkëpunues në parandalimin dhe adresimin e rasteve të d