Takime ndergjegjesuese Kombinat

Stafi i Shoqatës “Gender, Paqe e Siguri” në bashkëpunim me Shoqatën Për Gratë dhe Fëmijët, Qendra Kombinat” (SHPGF) po zbaton projektin “Komunitet proaktiv dhe bashkëpunues në parandalimin dhe adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore” mbështetur nga programi SCPA dhe financuar nga SIDA.

ENGAGEMENT OF COMPANY FOR AUDIO AND VIDEO PRODUCTION

The project „Eco tourism 4 all“ is supported by Regional Cooperation Council, through European Union.

The overall objective of the project is to boost local economies through tourism valorization of the historical, cultural and natural heritage while respecting all the values of the territory.

Decision for tender procedures- OPEN DAYS

The association has a need to hire company for realization of design and printing of promotional materials for the needs of the project: "Eco tourism 4 all".

The procurement following the call is inseparable.

For more information click on the link below:

Request for tender - OPEN DAYS

Request for offers for Open Days (Event Companies) for the project,”Eco tourism 4 all”

Respected, Association of Women with Social Problems is inviting you to deliver offer for delivery of services for open days in the above mentioned project.

For more information click on the link below:

FTESE- DITE TE HAPURA

Shoqata e Grave me Probleme Sociale ka kënaqesine t’ju ftojë në “Open-Days” në kuadër të Projektit "Eko turizëm për të gjithë" ne bashkepunim me Shoqatën për Zhvillim Lokal dhe Rural, mbështetur nga RCC dhe BE.

Businesses that deal Design and printing of promotional materials

To: Businesses that deal Design and printing of promotional materials

DECISION FOR TENDER PROCEDURES

For Service Providers - Design and printing of promotional materials

The association has a need to hire company for realization of design and printing of promotional materials for the needs of the project: "Eco tourism 4 all".

 

The procurement following the call is inseparable.

Sjellja e pershtatshme ndaj klientit - Online Zoom Meeting

Sjellja e pershtatshme ndaj klientit - Online Zoom Meeting

 

Shoqata e Grave me Probleme Sociale organizon:

WEBINAR WORKSHOP 

" Sjellja e pershtatshme ndaj klientit " permes platformes online Zoom Meeting.

DITEN E HENE

Trajnim për “Sjellja e përshtatshme me klientët”

Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHQPS) është e lumtur t'ju ftojë të merrni pjesë në trajnimin e parë online “Sjellja e pershtatshme me klienetet”.

Online training "Appropriate behavior with clients"

The Association of Women with Social Problems (AWSP) is happy to invite you to participate in the online training "Appropriate behavior with clients".

 

Training: " Appropriate behaviour with clients ".

Training and informing of small and large collection operators of medicinal plants, administrators of restaurants and guesthouses, representatives of NGOs of the tourist area of Drenova with the module "Appropriate behavior with clients."

Request for offers for printed materials for the project:”Eco tourism 4 all”

To: Businesses that deal with the preparation of events
Subject: Request for offers for printed materials for the project:”Eco tourism 4 all”

Association of Women with Social Problems is inviting you to deliver offer for delivery of services for printed materials in the above mentioned project.

Faqet