Në kuadër të projektit "Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave të margjinalizuara në zonat rurale të Durrësit (Sukth, Manëz, Katund i Ri, Rrashbull, Ishëm)”, që po zbatohet nga Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” me mbështetjen e Qeverisë Kanadeze nëpërmjet Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) ju ftojmë të merrni pjesë në takimet informuese!

Benefitet për Pjesëmarrësit në këtë Projekt janë:

-           Do të kenë mundësi të Trainohen nga ekspertë të fushës, për të forcuar kapacitetet dhe aftësitë e tyre për tregun e punës apo për zhvillimin e biznesit;

-           Do të mësojnë më shumë mbi të drejtat dhe mundësitë e punësimit në Shqipëri;

-           Do të aftësohen për të realizuar një Plan Biznesi personal;

-           Do të përzgjidhen 5 (pesë) idetë më të mirat nga Planet e Biznesit për tu suportuar më pas me Grante te vogla për mini-biznese.

 

 

Ju ftojmë të na kontaktoni në:

Tel. +355 68 36 87 995

Email: shoqatagps@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gruajapaqjasiguria/

Instagram: https://www.instagram.com/shoqatagenderpaqesiguri/

Web: https://siguria-paqja.al/