Aktivitetet e projekteve

Takime ndergjegjesuese Kombinat

Stafi i Shoqatës “Gender, Paqe e Siguri” në bashkëpunim me Shoqatën Për Gratë dhe Fëmijët, Qendra Kombinat” (SHPGF) po zbaton projektin “Komunitet proaktiv dhe bashkëpunues në parandalimin dhe adre

ENGAGEMENT OF COMPANY FOR AUDIO AND VIDEO PRODUCTION

The project „Eco tourism 4 all“ is supported by Regional Cooperation Council, through European Union.

Decision for tender procedures- OPEN DAYS

The association has a need to hire company for realization of design and printing of promotional materials for the needs of the project: "Eco tourism 4 all".

Request for tender - OPEN DAYS

Request for offers for Open Days (Event Companies) for the project,”Eco tourism 4 all”

FTESE- DITE TE HAPURA

Shoqata e Grave me Probleme Sociale ka kënaqesine t’ju ftojë në “Open-Days” në kuadër të Projektit "Eko turizëm për të gjithë" ne bashkepunim me Shoqatën për Zhvillim Lokal dhe Rural, mbështetur ng

Businesses that deal Design and printing of promotional materials

To: Businesses that deal Design and printing of promotional materials

DECISION FOR TENDER PROCEDURES

For Service Providers - Design and printing of promotional materials

Sjellja e pershtatshme ndaj klientit - Online Zoom Meeting

Sjellja e pershtatshme ndaj klientit - Online Zoom Meeting

 

Shoqata e Grave me Probleme Sociale organizon:

WEBINAR WORKSHOP 

Trajnim për “Sjellja e përshtatshme me klientët”

Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHQPS) është e lumtur t'ju ftojë të merrni pjesë në trajnimin e parë online “Sjellja e pershtatshme me klienetet”.

Online training "Appropriate behavior with clients"

The Association of Women with Social Problems (AWSP) is happy to invite you to participate in the online training "Appropriate behavior with clients".

 

Training: " Appropriate behaviour with clients ".

Training and informing of small and large collection operators of medicinal plants, administrators of restaurants and guesthouses, representatives of NGOs of the tourist area of Drenova with the mo

Request for offers for printed materials for the project:”Eco tourism 4 all”

To: Businesses that deal with the preparation of events
Subject: Request for offers for printed materials for the project:”Eco tourism 4 all”

For Service Providers - 2 Open days

The association has a need to hire company for realization of design and printing of promotional materials for the needs of the project: "Eco tourism 4 all".

Decision for tender procedures

For Service Providers - Design and printing of promotional materials

TERMS OF REFERENCE (ТоR) “Appropriate behavior with clients” And IV Annexes

The project “Eco tourism 4 all“is realized by Association of Women with Social Problems in partnership with Association for Local and Rural Development and supported by Regional Cooperation Council

Faqet